Anasayfa

08-10 Nisan 2016 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri ile sanatı farklı mercekler altında çok boyutlu tartışırken, bugünü de anlamaya yönelik çeşitli sorulara yanıt aranacak ve böylece ülkemizin kültür ve sanat ortamına katkıda bulunmaya gayret gösterilecektir. Bildiri konuları Güzel Sanatlar alanı ile sınırlıdır. Güzel Sanatlar alanı içinde herhangi bir konuda bildiri sunulabilir. Gusbag çerçevesinde yapılacak bilimsel ve sanatsal etkinlikler 2017 yılı sonuna kadar devam edecektir. Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim ve sanat insanlarını yeni bilgi ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. M. Hilmi BULUT

 

 

Sempozyum Takvimi


1 ŞUBAT 2016

10 ŞUBAT 2016

17 ŞUBAT 2016

08-10 NİSAN 2016

29 NİSAN 2016

Özet gönderiminin son günü

Katılımcıların ilanı

Katılım ücretinin son gönderim tarihi

Sempozyum tarihleri

Tam metin bildiri gönderiminin son günü

Sempozyuma katılım ücreti 200 TL olup, bu ücrete sempozyum çantası, öğle ve akşam yemekleri dahildir. İki ve daha fazla yazarlı bidiriler için birinci yazar 200 TL diğer katılımcılar 100 TL ödeyecektir. Yol giderleri ve konaklama ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Katılımcıların konaklamaları için bölgedeki misafirhaneler ve anlaşmalı oteller hizmet verecektir.