Başvuru ve Değerlendirme

 

Bildirilerin İncelenmesi ve Yayınlanması

• Tüm bildiriler GUSBAG kurul üyeleri tarafından gözden geçirilip seçilecektir.

• Kabul edilen özetler sempozyum özet kitapçığında yer alacak ve sempozyumdan sonra http://gusbag.cumhuriyet.edu.tr sitesinde yayımlanacaktır.

• Tüm kayıtlı katılımcılara, kayıt ücretine tabi olarak, sempozyum kitabının bir kopyası gönderilecektir.

 

Bildiri Süreci

• Tüm bildiri ve sunumlar Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

• Katılımcıların (tekli/çoklu sunumlar, poster sunumlar, workshop konuşmacıları vb.), sempozyum sürecine dahil olmak için gusbagsivas@gmail.com elektronik posta adresine bildiri özetlerini göndermesi gerekmektedir.

• Tüm gönderimler www.gusbag.cumhuriyet.edu.tr sitesinde yer alan yönergelere uygun hazırlanmalıdır.

Belirtilen formatlara uygun olmayan bildiriler dikkate alınmayacaktır.

 

Bildiri Kategorileri

• Sözlü Bildiri

• Poster Sunum

• Gösteri/Workshop

 

1. Sözlü Bildiriler

Sözlü bildirilerde; sunumlar için 15 dakika, sorular ve tartışma için 5 dakika ve sonraki konuşmacının hazırlık süreci için 5 dakika olmak üzere toplam 25 dakika ayrılacaktır. Sözlü bildiriler, tam metnin kısa özeti şeklinde olmalıdır. www.gusbag.cumhuriyet.edu.tr sitesinde yer alan yönergelere uygun olarak sunum yapan katılımcıların bildiri özetleri sempozyum özet kitapçığında yer alacaktır.

 

1A. Özet

Özetler 300-400 kelime aralığında, Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

Özetler aşağıdaki 5 maddeyi içermelidir:

1. Bildirinin teorik altyapısı

2. Araştırmanın amacı/odak noktası

3. Araştırmanın yöntemi

4. Sonuç

5. Öneriler

 

1B. Tam Metinler

Bildiri tam metinleri 10-20 sayfa arası olmalıdır.

Bildiri tam metninin ön kısmında yukarıdaki kurallara uygun şekilde hazırlanmış bir özet bölümü yazılmış olmalıdır.

Tam metinler hakemlere gönderilecektir. Hakemlerin vereceği bildiri değerlendirme raporları katılımcılara bildirilecektir.

2. Poster Sunum

Poster sunumları yukarıda verilmiş olan kurallara uygun yapıda bir özet içermelidir. Kabul edilen poster sunum yazarları sempozyumda posterle sunum yaparlar. Poster özellikleri (boyut, format vb.) sempozyum kuruluna bildirilmelidir. Poster sunumu için özet başlığı sempozyum program kitapcığında yer alacaktır. Gerek duyulursa poster sunumlar gruplandırılıp, belirli zaman aralıklarında sunulacaktır (tahmini 3 saat).

3. Gösteri/Workshop

Workshop bildiri özeti 300-400 kelime aralığında olmalıdır. Özette çalışmanın amacı, içeriği, yöntemi ve sanat için uygulanabilirliği açıkça yer almalıdır. Kabul edilen workshop başlığı sempozyum program kitapçığında yer alacaktır. Workshoplarda; sunumlar için 45 dakika, sorular ve tartışma için 10 dakika ve sonraki konuşmacının hazırlık süreci için 5 dakika olmak üzere toplam 60 dakika ayrılacaktır.

Çoklu Sunum Politikası Katılımcılar ikiden fazla bildiri, poster veya workshop sunamaz. Bildiri sayısına göre, sempozyum kurulu bu sınırlamada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Telif Hakkı (Yalnızca tam metinler) Tam metin bildirlerde, katılımcılar aşağıdaki telif hakkı sözleşme şartlarını kabul eder:

 

Telif Hakkı Sözleşmesi

Bildirimin sempozyum kitapçığında basımının kabul edilmesi durumunda, çalışmanın tüm telif haklarını III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri kuruluna (GUSBAG) devrediyorum.

• Bildirimin tam metninin, sempozyum kitapçığında ve www.gusbag.cumhuriyet.edu.tr sitesinde yayınlanmasını kabul ediyorum.

• Bildirimin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmadığını beyan ediyor, aksi durumda şahsımın sorumlu olduğunu kabul ediyorum.

• Özgün bildirinin çoğaltılması ve kişisel/kurum Web Sitesinde yer alması telif hakkımı muhafaza edeceğimi fakat GUSBAG formatında yayınlanması için yeniden biçimlendirilmiş versiyonunun birincil ve özel yayın haklarının GUSBAG’a verilmesini beyan ederim.

• Eğer tam metnim sempozyum kitabında yayınlanmak için seçilmezse, çalışmamın telif hakkının tekrardan tarafıma iadesini kabul ediyorum.